Kontakt

Adabud Sp. z o.o.
ul. Wolińskiego 20,
20-491 Lublin

tel/fax. 81 533 70 71

e-mail: biuro@adabud.eu

e-mail: adabud@adabud.eu

2015

Prace budowlane, wykończeniowe budynku usługowego apteki z biurami i gabinetami w Chełmie przy ul. Szpitalnej 47

Modernizacja remizy OSP w Józefowie na Dzienny Dom „Senior Wigor”

Prace remontowo-budowlane i wyposażeniowe lokalu OIRP w Lublinie przy ul. Wallenroda 2E w Lublinie

2014

2013

Budowa Sali Sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych Dys.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym wraz z wykonaniem instalacji przy ul. Węglinek 78B.

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym przy ul. Wolińskiego.

Budowa budynku biurowo usługowego z przejazdem bramowym oraz mieszkalnym z garażem podziemnym wraz infrastrukturą techniczną przy ul. Leszczyńskiego 15 w Lublinie.

2012

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Lublinie przy ul. Grygowej.

Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych polegających na rozbudowie istniejącego budynku biurowego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki należącej do Totalizatora Sportowego.

Prace budowlane wykończeniowe na budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji przy ul. Mełgiewskiej 7-9. Dla firmy Henpol (28.09.2010-30.04.2012).

Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami przy  ul. Wolińskiego dla dewelopera LUK  (w trakcie realizacji).

Budynek usługowo-mieszkalny przy ul. Plażowej 2 w Lublinie.

Wykonanie kompleksowe robót wykończeniowych przy modernizacji Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej dla firmy Polbud.

2011

Budynek biurowy dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przy ul. Czechowskiej 3A Lublin;

Prace budowlane wykończeniowe na budynku Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji przy ul. Mełgiewskiej 7-9. Dla firmy Henpol (28.09.2010-30.04.2012).

Prace budowlane wykończeniowe w ramach budowy pawilonu handlowo - usługowego stokrotka przy ul. Wyżynnej dla firmy Henpol (09.02.2011-30.04.2011).

Wykonanie lądowiska dla śmigłowca na terenie Gminy Niemce wraz z oświetleniem i droga dojazdową do lądowiska dla Gminy Niemce (20.06.2011-31.08.2012).

Wykonanie prac polegających na budowie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 828 dla Gminy Niemce

Wykonanie ogrodzenia panelowego wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Jastkowie dla Gminy Jastków (11.10.2011-24.11.2011)